Skip to content

Hond laten Inenten

Uw hond laten inenten tegen verschillende ziekten, raden wij aan om jaarlijks te laten doen. Bij dit bezoek controleren wij gelijk de algehele gezondheid van uw hond en kan vlooien-, teken- en wormenbestrijding besproken worden.
Hieronder kunt u meer lezen over het entschema voor de hond, en de verschillende ziekten waartegen wij vaccineren in Nederland.

Schema voor de hond laten inenten

  • 6 weken: pupenting hondenziekte en parvo
  • 9 weken: parvo en leptospirose enting
  • 12 weken: grote cocktail (hondenziekte, leverziekte, parvo en leptospirose)
  • 1 jaar: herhaling cocktail enting (hondenziekte, leverziekte, parvo en leptospirose)
Hond laten inenten

Hierna geven we jaarlijks de enting tegen leptospirose en elke drie jaar de cocktail enting. Volgens dit schema wordt de volgende cocktail enting dus pas weer op 4 jaar leeftijd gegeven. U kunt er ook voor kiezen om verder te vaccineren op basis van titerbepaling.

Vanaf 9 weken kan er ook een neusdruppel-enting tegen kennelhoest gegeven worden. Deze enting is een eis bij haast alle pensions, maar is ook zeer zinnig als de hond naar (puppy) cursus gaat of mee met een uitlaatservice. Deze enting geeft voor een jaar bescherming.

Gaat uw hond mee naar het buitenland, dan moet u de hond laten inenten tegen rabiës (hondsdolheid). (Zie pagina van de RIVM over rabiës) Dit moet minimaal 21 dagen vóór vertrek gedaan zijn.

Ziekten

Hondenziekte (Distemper, ziekte van Carré)

Hondenziekte, ook wel Distemper of ziekte van Carré genoemd, is een zeer besmettelijke virusziekte. Het virus verspreid zich via direct contact met geïnfecteerde dieren, maar ook via contact met hun urine, ontlasting of speeksel. Het virus kan ontstekingen van de luchtwegen (neusuitvloeiing, hoesten, benauwdheid), het maagdarmkanaal (braken, diarree) en het zenuwstelsel (epileptische aanvallen, spierzwakte, verlamming) geven. Dit kan uiteindelijk tot sterfte leiden. Er is geen gerichte behandeling tegen het virus, maar vaccinatie is een goede manier om ziekte te voorkomen.

Leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC)

Leverziekte, ook wel infectieuze hepatitis genoemd, is een besmettelijke virusziekte die voor een heftige leverontsteking zorgt. Symptomen die we hierbij kunnen zien zijn: koorts, braken, bloedingen, oogontstekingen en geelzucht. Bij jonge honden kan het soms voor plotselinge sterfte zorgen. Het virus wordt via de urine verspreid. Er is geen gerichte behandeling tegen het virus, maar vaccinatie is een goede manier om ziekte te voorkomen.

Hond laten inenten tegen Parvo

Het parvo virus is een zeer besmettelijk virus dat de darmen aantast. Het zorgt voor heftige waterdunne diarree met vaak bloed erbij. Ook kan de hond gaan braken of koorts krijgen. Met name pups zullen snel uitdrogen en daardoor kunnen sterven. Verder zullen geïnfecteerde honden ook vatbaarder zijn voor andere ziekten. Het virus wordt via de ontlasting verspreid en blijft nog zeer lang besmettelijk in de omgeving (tenminste een jaar). Er is geen gerichte behandeling tegen het virus, maar de hond laten inenten is een goede manier om ziekte te voorkomen.

Leptospirose (ziekte van Weil)

Leptospirose, ook wel de ziekte van Weil genoemd, wordt overgebracht door honden- of rattenurine. Met name dit laatste is in het waterrijke gebied waarin we leven een niet te onderschatten risico. De Leptospira bacteriën kunnen verschillende klachten geven, maar het meest worden nierproblemen, geelzucht, braken, diarree en koorts gezien. De ziekte is met antibiotica te behandelen, maar in het geval van nierfalen kan er desondanks toch sterfte optreden. De ziekte is ook besmettelijk voor de mens. Vaccinatie is een goede manier om ziekte te voorkomen.

Hond laten inenten tegen Kennelhoest

Kennelhoest, of besmettelijke hondenhoest, wordt veroorzaakt door 2 virussen en door een bacterie (de Bordetella). De ziekte wordt overgebracht via direct contact en via aerosolen (vochtdeeltjes in de lucht, bv. na niezen/hoesten). Ongevaccineerde honden krijgen heftige neus- en keelontsteking met koorts, en kunnen gemakkelijk honden in hun omgeving besmetten. Daarom wordt vaccinatie vooraf aan pensionbezoek verplicht gesteld, en is uw hond laten inenten zeker aan te raden wanneer die met een uitlaatservice mee gaan of op cursus gaan. Door middel van een neusdruppel-vaccinatie kan de ziekte voorkomen worden.