Skip to content

Hypertensie (te hoge bloeddruk)

kat-header-verbeterd

Wat is het?

Hypertensie is de term voor een te hoge bloeddruk. Het hart pompt bloed door het lichaam en dit gaat met een bepaalde druk door de vaten heen. Bij hypertensie gaat het bloed met te veel druk door de vaten heen, waardoor er schade kan ontstaan aan de bloedvaten zelf en verschillende organen.
Hypertensie komt vooral voor bij oudere katten en ontstaat vaak als gevolg van nierfalen of hyperthyreoidie (een te snel werkende schildklier). Zo heeft 1 op de 5 katten met nierfalen of hyperthyreoidie óók een te hoge bloeddruk.Ook een bijniertumor kan een te hoge bloeddruk veroorzaken. Soms wordt er echter geen oorzaak gevonden voor de hypertensie.

Wat zijn de klachten?

Als eigenaar merk je in het begin vaak weinig van hypertensie bij uw huisdier. Zo kan het bijvoorbeeld alleen opvallen dat uw dier wat slomer is en zich meer terug trekt. Mogelijk dat dit komt doordat de te hoge bloeddruk voor hoofdpijn zorgt.

Uw dier kan ook klachten vertonen van de ziekte die de hypertensie veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld veel drinken en plassen bij nierfalen, overmatige eetlust en afvallen bij een te snel werkende schildklier of spierzwakte bij een bijniertumor.

In veel gevallen merkt u echter pas dat uw dier last heeft van een te hoge bloeddruk als er schade aan de organen is ontstaan.

Zo kunnen ze acuut blind worden door het loslaten van het netvlies, kunnen ze een hersenbloeding krijgen, hartfalen of nierfalen ontwikkelen.

Hoe stellen we de diagnose?

We kunnen de bloeddruk meten met behulp van een bloeddrukmeter; deze lijkt veel op de bloeddrukmeter die ook bij mensen wordt gebruikt. Bij dieren meten we de bloeddruk aan de voorpoot of aan de staart.

De meeste dieren laten het meten van de bloeddruk heel goed toe, maar we nemen altijd rustig de tijd omdat stress de meting kan beïnvloeden. Een normale bloeddruk ligt onder de 140 mmHg; we spreken van hypertensie als de bloeddruk boven de 160 mmHg is.

Omdat veel oudere katten ongemerkt last hebben van hypertensie raden wij aan om jaarlijks de bloeddruk te laten controleren.

Hoe kunnen we het behandelen?

Als we vastgesteld hebben dat een dier een te hoge bloeddruk heeft zullen we eerst de onderliggende oorzaak proberen vast te stellen, en te behandelen. Soms is dit al voldoende om de bloeddruk te herstellen.

Vaak is er echter medicatie nodig om de bloeddruk te verlagen. Deze zijn er in tabletvorm, maar ook in de vorm van een drankje. Een aantal weken na het starten van de medicatie zullen we ter controle nogmaals de bloeddruk meten om te bepalen of de ingestelde dosering voldoende is.De medicatie zal dagelijks gegeven moeten worden voor de rest van het leven.

Eventuele schade veroorzaakt door de hypertensie kan in sommige gevallen ook weer herstellen, zeker als we er in een vroeg stadium bij zijn.