Algemene voorwaarden

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, die via onderstaande link gelezen en geprint kunnen worden.

Algemene-Voorwaarden-KNMvD-2018