Skip to content

Spoed

Spoed is:

  • aangereden dieren
  • oogbeschadigingen
  • onophoudelijk of langdurig braken
  • plasproblemen
  • benauwdheid
  • ernstige verwondingen
  • vergiftigingen

Waar kunt u terecht?

Binnen onze openingstijden:
Dierenartspraktijk Loosdrechtseweg: 035 624 85 28

Buiten onze openingstijden:
Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden Nederland: 0900 222 3000
(Yalelaan 108 te Utrecht)

Websites: